Refined Sugar

ผลิตจากอ้อยธรรมชาติ เกล็ดเล็กละเอียด
ขาว ใส สะอาด ปราศจากสารฟอกขาว

Refined Sugar

ผลิตจากอ้อยธรรมชาติ เกล็ดเล็กละเอียด
ขาว ใส สะอาด ปราศจากสารฟอกขาว

Refined Sugar

ผลิตจากอ้อยธรรมชาติ เกล็ดเล็กละเอียด
ขาว ใส สะอาด ปราศจากสารฟอกขาว

Refined Sugar

ผลิตจากอ้อยธรรมชาติ เกล็ดเล็กละเอียด
ขาว ใส สะอาด ปราศจากสารฟอกขาว

Natural Cane Sugar

ผลิตจากอ้อยธรรมชาติ จากการปลูกอ้อยพันธุ์ดี
ปลูกด้วยชีววิธี แทนการใช้สารเคมี ผ่านกระบวนการผลิต
เหมาะทุกเมนูอาหารคาวหวาน และเครื่องดื่ม ชา กาแฟ

Natural Cane Sugar

ผลิตจากอ้อยธรรมชาติ จากการปลูกอ้อยพันธุ์ดี
ปลูกด้วยชีววิธี แทนการใช้สารเคมี ผ่านกระบวนการผลิต
เหมาะทุกเมนูอาหารคาวหวาน และเครื่องดื่ม ชา กาแฟ

Caster Sugar

เกล็ดเล็กละเอียดกว่าน้ำตาลทั่วไป
ละลายง่าย รวดเร็ว ทำให้ขนมฟูสวยขึ้นรูป
และทำให้หน้าขนมสวย เรียบเนียน

Caster Sugar

เกล็ดเล็กละเอียดกว่าน้ำตาลทั่วไป
ละลายง่าย รวดเร็ว ทำให้ขนมฟูสวยขึ้นรูป
และทำให้หน้าขนมสวย เรียบเนียน