เบเกอรี

Product details

น้ำตาลเบเกอรี่ ลิน เกล็ดเล็กละเอียด ใส สะอาด ไร้สารฟอกขาว มาพร้อมกับคุณสมบัติพิเศษที่ละลายเร็ว ทำให้เข้ากับส่วนผสมอย่างอื่นได้เป็นอย่างดี ช่วยส่งเสริมให้เบเกอรี่มีความสมบูรณ์แบบที่สุด

ราคา 850 บาท/กระสอบ (1 กิโลกรัม*25)

850.00 ฿