เพรทเซล

LIN SWEET STORY “เพรทเซล”
Lin Sweet Story

“เพรทเซล” เป็นชื่อเรียกของขนมปังเค็มที่ทำจากแป้งมีปม บิด เป็นขนมที่เป็นสัญลักษณ์ของความดี ที่บอกว่าเป็น สัญลักษณ์ของความดีนั้น ก็เพราะย้อนกลับไปเมื่ออดีตขนมเพรทเซลถือกำเนิดโดยนักบวชศาสนาคริสต์ชาวอิตาลีท่านหนึ่ง ที่เกิดอยากมอบรางวัลให้เด็ก ๆ ที่ทำความดีให้มีกำลังใจทำความดีต่อไป ขนมจึงมีลักษณะเหมือนกำลังสวดภาวนา โดยที่แขนของขนมทั้งสองข้าง ไขว้กันที่อก ซึ่งได้ตั้งชื่อว่า Pretiolas เป็นภาษาลาตินแปลว่า รางวัลแก่ความดีงาม ต่อมาจึงเพี้ยนเป็น Pretzel

ขนมเพรทเซลที่หอมเหลืองกรอบน่าทานนั้น เป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นในสหรัฐอเมริกา โดยค่อย ๆ พัฒนาสูตรมาจากขนมแห่งความดีแบบเดิม และประเพณีฟรีเพรทเซลเดย์ ที่ผู้คนผ่านไปผ่านมาจะได้รับเพรทเซลไปทานแบบไม่อั้น เพื่อให้ทุกคนได้ระลึกถึงความดี