เตาอบ (Oven)

LIN SWEET STORY วันนี้ขอนำเสนอเมนู เตาอบ (Oven)
Lin Sweet Story

เตาอบ (Oven)

เป็นอุปกรณ์สำคัญในการทำอาหารอบ มีใช้กันมาตั้งแต่ก่อนคริสตกาล ชาวอียิปต์ได้ใช้เตาอบแบบง่าย ๆ ที่ไม่มีปล่อง ไปอบขนมปังหลังจากนี้พวกกรีกได้ดัดแปลงเตาอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยการนำเอาเตาอบแบบอียิปต์โบราณมาดัดแปลงเป็นเตาอบที่ก่ออิฐเป็นรูปโดม ทำให้ได้อาหารอบที่มีคุณภาพดีกว่าเดิม