สินค้าของเรา
Our Products

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

1 กิโลกรัม

24.50 บาท

น้ำตาลอ้อยธรรมชาติ

1 กิโลกรัม

24 บาท

น้ำตาลเบเกอรี

1 กิโลกรัม

34 บาท

น้ำตาลไอซิ่ง

900 กรัม

40 บาท

น้ำตาลทรายขาว

1 กิโลกรัม

23.50 บาท

น้ำตาลทรายขาว

กระสอบ (1 กิโลกรัม*25)

587.50 บาท

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

กระสอบ (1 กิโลกรัม*25)

612.50 บาท

น้ำตาลเบเกอรี

กระสอบ (1 กิโลกรัม*25)

850 บาท

น้ำตาลอ้อยธรรมชาติ

กระสอบ (1 กิโลกรัม*25)

600 บาท

น้ำตาลไอซิ่ง

กระสอบ (900 กรัม*20)

800 บาท