สินค้าของเรา
Our Products

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

1 กิโลกรัม

27 บาท

น้ำตาลอ้อยธรรมชาติ

1 กิโลกรัม

29 บาท

น้ำตาลเบเกอรี

1 กิโลกรัม

39 บาท

น้ำตาลไอซิ่ง

900 กรัม

42 บาท

น้ำตาลทรายขาว

1 กิโลกรัม

26 บาท

น้ำตาลทรายขาว

(1 กิโลกรัม*25)

650 บาท

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

(1 กิโลกรัม*25)

700 บาท

น้ำตาลเบเกอรี

(1 กิโลกรัม*25)

975 บาท

น้ำตาลอ้อยธรรมชาติ

(1 กิโลกรัม*25)

725 บาท

น้ำตาลไอซิ่ง

(900 กรัม*20)

840 บาท