วันนี้จะมาเล่าเรื่องราวของ “บัวลอยน้ำขิง” ว่ามีที่มาจากไหน

LIN SWEET STORY “บัวลอยน้ำขิง” 
Lin Sweet Story

วันนี้จะมาเล่าเรื่องราวของ “บัวลอยน้ำขิง” ว่ามีที่มาจากไหน

บังลอยน้ำขิงนั้นเดิมทีมีชื่อภาษาจีนว่ายฺเหวียนเซียว หรือ ทังยฺเหวียน เป็นขนมหวานที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน ทำจากแป้งข้าวเหนียวผสมกับน้ำ แล้วนำไปปั้นเป็นลูกกลม ๆ จากนั้นนำไปต้มแล้วเสิร์ฟในน้ำร้อน น้ำร้อนที่นิยมรับประทานได้แก่ น้ำขิง ลูกยฺเหวียนเซียวมีหลายขนาด ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้รับประทาน อาจสอดไส้หรือไม่สอดไส้ก็ได้ ไส้ที่นิยมรับประทานได้แก่ ไส้งาดำ ส่วนมากจะนิยมรับประทานในช่วงเทศกาลโคมไฟ หรือเทศกาลอื่น ๆ