คอร์นดอก

วันนี้ขอนำเสนอเมนู “คอร์นดอก”
Lin Sweet Story

LIN SWEET STORY วันนี้ขอนำเสนอเมนู “คอร์นดอก”

คอร์นดอก เป็นฮอตดอกที่เสียบไม้และเคลือบด้วยแป้งข้าวโพดคอร์นมีลแล้วนำไปทอด โดยนิยมรับประทานเป็นอาหารจานด่วนหรืออาหารข้างถนน มักรับประทานเปล่า ๆ แต่บางครั้งอาจรับประทานกับมัสตาร์ดก็ได้ THE STORY OF “คอร์นดอก” มีแหล่งกำเนิดจากสหรัฐอเมริกา โดยคอร์นดอกมักนำบริโภคในรูปแบบอาหารข้างถนนหรืออาหารจานด่วน และผู้จำหน่ายมักจุ่มคอร์นดอกแล้วเสิร์ฟให้ผู้บริโภคทันทีเพื่อที่จะให้มีอุณหภูมิที่ยังร้อนอยู่ในสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา มักมีคอร์นดอกสำเร็จรูปจำหน่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ตในรูปแบบแช่แข็ง ซึ่งผู้ซื้อสามารถนำไปอุ่นแล้วรับประทานได้ คอร์นดอกแบบแช่แข็งบางชนิดสามารถนำไปทอด หรือ อบในเตาอบหรือในเตาอบไมโครเวฟก็ได้เช่นกัน