ขนมจีน

LIN SWEET STORY ขนมจีน
Lin Sweet Story

ขนมจีนนี้มีที่มาอย่างไร ? ขนมจีน สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากอาหารของชาวมอญ ซึ่งมาจากคำว่า “คนอมจิน”

โดยในแต่ละพื้นที่ก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป
ในภาคเหนือ จะเรียกขนมจีนว่า “ขนมเส้น” นิยมทานร่วมกับน้ำเงี้ยว แคบหมู และข้าวกั๊นจิ๊น
ในภาคกลาง เรียกว่า “ขนมจีน” นิยมทานร่วมกับ น้ำยา น้ำพริก แกงเผ็ด
ในภาคอีสาน เรียกว่า “ข้าวปุ้น” หรือ “นมปั่นเจ๊าะ” นิยมทานร่วมกับน้ำยาใส่ปลาร้า ใส่กระชาย
ในภาคใต้ เรียกว่า “โหน้มจีน” นิยมทานร่วมกับผักเหนาะ ห่อหมก ปาท่องโก๋ ชาร้อน